WITAMY!

Parafia p. w. Świętego Michała Archanioła w Witorożu zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie prac konserwatorskich dla ołtarza głównego oraz dwóch ołtarzy bocznych w Kościele w Witorożu, objętych dofinansowaniem z programu Polski Ład.

Zapytanie ofertowe

Program Prac Konserwatorskich Witoroż

Załącznik nr 1 oferta

Załącznik nr 2 oświadczenie dot. podstaw wykluczenia

Załącznik nr 3 oświadczenie dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 4 wykaz osób

Załącznik nr 5 Umowa