POCZET PROBOSZCZÓW

Ks. Piotr Zarych 1921 - 1922 - urodzony 14 lutego 1889 r. w Bliznem gmina Domaradz pow. Brzozów, woj. Rzeszów. Rodzice Józef i Anna z Nogajów. w 1889 r. uczęszczał do gimnazjum w Sanoku, ukończył w 1907 r. W tym też roku wstąpił do klasztoru OO. Kapucynów w Krakowie. Został wyświęcony 22 czerwca 1913 r. w Stradomiu. Przez rok pracował w Krakowie, po wybuchu wojny w 1914 r. został przeniesiony do Sędziszowa. W 1917 r. został gwardianem tego klasztoru. W 1920 r. został zwolniony ze ślubów i przyjęty do Diecezji Podlaskiej. Najpierw był wikariuszem przy kościele Niepokalanego Poczęcia N.M.P. w Siedlcach. W 1921 r. został proboszczem w Witorożu, w 1922 w Zaliszewie, w 1928 w Wereszczynie, w 1934 w Huszczy, w 1947 w Czerwonce Grochowskiej, w 1949 w Prochowie i od 1 listopada 1953 w Sworach. Zmarł 9 czerwca 1964 roku w Sworach.

Ks. Franciszek Michalik 1927 - 1928 - Urodził się 28.01.1896 r. w Garwolinie, syn Stanisława i Marianny z Piesiewiczów, małżonków Michalik. Nauki początkowe pobierał w latach 1902-1907 miejscowej szkole miejskiej, a od 1907-1911 uczęszczał do szkoły średniej w Garwolinie. Dalej od V-tej klasy szkoły średniej-realnej w Warszawie, w której przebywał do 1914 r., ukończywszy tam 6 klas. W lipcu 1914 r. złożył egzamin do seminarium duchownego w Lublinie. Jednak z powodu wybuchu I wojny, przez dwa lata pozostawał w domu i przygotowywał się do egzaminów, według nadesłanego materiału z seminarium i tak ukończył pierwszy kurs filozoficzny. Po przejściu frontu wojennego kontynuował już naukę w seminarium w Lublinie. Na ostatni kurs seminaryjny przeniósł się w 1919 r. z seminarium lubelskiego do seminarium podlaskiego otwartego po wskrzeszeniu diecezji. Święcenia kapłańskie otrzymał 29.06.1920 r. z rąk bpa Henryka Przeździeckiego. Pełnił w diecezji różne stanowiska. Był wikariuszem w parafiach: Sadowne 1920-1920, Kock 1920-1921, św. Mikołaja w Międzyrzecu Podlaskim 1921-1923, Sokołów Podlaski 1923-1924, Maciejowice 1924-1925. Po tych wikariatach został administratorem parafii Klonownica 1925-1927, Witoroż 1927-1928 i Uhrusk 1928-1929. Zarówno w pracy na wikariatach, jak i na probostwach, wykazał wiele gorliwości i uzdolnienia administracyjnego. Z tego względu biskup mianował go proboszczem i dziekanem w par. Terespol, w której duszpasterzował od 1929 r. do czasu aresztowania. Podczas sierpniowej mobilizacji w 1939 r. został powołany czasowo na kapelana WP i wrócił szczęśliwie do parafii już w październiku tr. W tym też roku został mianowany kanonikiem honorowym KolegiatyJanowskiej. Aresztowany został przez Gestapo w Terespolu 1.04.1941 r. Więziony był w Terespolu, Białej Podlaskiej i Lublinie, skąd został wywieziony do Oświęcimia. Tam, z głodu i wycieńczenia, zmarł dnia 13.05.1942 r., w 46 roku życia i 22 roku kapłaństwa. Ponieważ był małego wzrostu, przeto hitlerowcy na szyderstwo przeznaczali go do najtrudniejszych prac i bili okrutnie. Zwłoki jego spalono w krematorium.

Ks. Czesław Wrzosek 1931 - 1933 - urodzony 26 maja 1900 r. w kaolcyji Krzeszkowskie gminy Kossów powiatu sokołowskiego ziemi siedleckiej. Uczęszczał do ośmioklasowego humanistycznego gimnazjum koedukacyjnego w Sokołowie Podlaskim. 8 grudnia 1927 r. mianowany wikariuszem parafii Przesmyki. 10 września 1929 r. zostaje administratorem parafii Hrud dekanatu bialskiego. 4 września 1930 r. przeniesiony do Zbuczyna jako wikariusz. 2 marca 1931 r. przeniesiony do Witoroża. 11 października 1932 r. bierze urlop na miesiąc. 1 maja 1933 r. przeniesiony do parafii Sadowe jako wikariusz. 15 czerwca 1934 r. przeniesiony do parafii Paprotna jako wikariusz. 12 stycznia 1935 r. przeniesiony jako wikariusz do parafii Hurszczyn. 1 września przeniesiony jako wikariusz do parafii Kosów. 1 października 1939 r. przeniesiony do Węgrowa. 2 października 1939 r. przeniesiony jako wikariusz do parafii Pruszczyn. 10 października przeniesiony jako wikariusz do parafii Kock. 21 czerwca 1941 r. zostaje mianowany administratorem parafii Ostrów. 15 czerwca 1941 r. przeniesiony jako wikariusz do parafii Kock. 1 sierpnia 1945 r. przeniesiony jako wikariusz do parafii Stoczek Łukowski. 4 sierpnia 1945 r. zostaje mianowany wikariuszem parafii Miednia. 18 czerwca 1951 r. zostaje proboszczem parafii św. Wojciecha i M.B. Różańcowej w Przęcku. 22 kwietnia 1976 r. zmarł w Kossowie Lackim.

Ks. Piotr Zaczyński 1933 - 1936 - urodzony 12 października 1903 r. we wsi Stoczoskach powiat białostocki. W 1913 r. uczęszczał do rosyjskiego gimnazjum w Białymstoku, w którym ukończył dwie klasy. W 1915 r. wskutek zbombardowania Białegostoku przez samoloty niemieckie została przerwana nauka i ksiądz został zmuszony do opuszczenia gimnazjum. Od 1915 r. do 1917 r. pracował w biurze niemieckim, które znajdowało się przy tartaku w Białymstoku. W 1917 r. wstąpił do I klasy Gimnazjum Realnego Polskiego w Białymstoku, które to gimnazjum po zajęciuBiałegostoku przez wojska poslkie w 1919 r. zostało upaństwowione jako gimnazjum humanistyczne imienia Zygmunta Augusta, w którym ukończym IV klasy. Ukończył je 4 kwietnia 1925 r., a 31 lipca 1925 r. został przyjęty do Seminarium Duchownego. 1 sierpnia 1931 r. został mianowany wikariuszem parafii Węgrów. 13 lutego 1932 r. został wikariuszem parafii Korytnica Węgrowska. 28 kwietnia 1933 r. został proboszczem parafii Witoroż. W październiku 1936 r. rozpoczyna studia na Uniwersytecie w Lublinie, ukończył je 17 czerwca 1939 r., 24 sierpnia 1939 r. zostaje mianowany wikariuszem parafii Sokołów. 20 października 1941 r. zostaje administratorem parafii Janów Podlaski. 1 lipca 1942 r. zostaje mianowany dziekanem dekanatu janowskiego. 31 czerwca 1944 r. zostaje mianowany kanonikiem. 24 stycznia 1945 r. zostaje mianowany na zastępstwie jako kapelan więzienia w Siedlcach. 24 sierpnia 1946 r. zostaje sekretarzem generalnym Związku „Caritas”. 5 sierpnia 1960 r. zostaje wikariuszem zarządcą parafii Katedralnej. 27 kwietnia 1962 r. zostaje mianowany administratorem parafii Katedralnej. 31 maja 1965 r. zostaje zwolniony z obowiązków administratora parafii Siedlce. 9 lipca 1965 r. zostaje administratorem parafii Sobolew. 28 czerwca 1984 r. zmarł.

Ks. Józef Jastrzębski 1936 - 1938 - urodzony 7 marca 1906 r. we wsi Jasionka ziemi siedleckiej. Ukończył Seminarium w Janowie Podlaskim. 28 czerwca 1931 r. zostaje wikariuszem parafii Paprotna. 6 października 1931 r. przeniesiony do parafii Czerwonka Liwska. 1 lipca 1936 r. do parafii Witoroż na stanowisko administratora. 30 grudnia 1938 r. zostaje mianowany administratorem parafii w Krzymoszach. 1 maja 1941 r. zostaje mianowany wiceproboszczem parafii Rusków dekanat łosicki. 9 sierpnia 1944 r. zostaje mianowany administratorem tej parafii. 21 maja 1947 r. mianowany administratorem parafii Wojcieszków dekanatu adamowskiego. 16 kwietnia 1956 r. zostaje delegowany do pełnienia tymczasowego obowiązków Dziekana dekanatu adamowskiego. 20 maja 1956 r. zostaje dziekanem dekanatu adamowskiego. 1 sierpnia 1962 r. zostaje administratorem parafii Łosice oraz dziekanem dekanatu łosickiego. 1 października 1966 r. przeniesiony jako administrator do parafii Sterdyń. 6 kwietnia 1970 r. zmarł w Warszawie.

Ks. Wiktor Sopyła, aresztowany przez Niemców 1939 - 1940 - urodzony 15 czerwca 1905 r. we wsi Ruckie powiatu węgrowskiego. Uczęszczał do szkoły podstawowej, która znajdowała się w jego miejscowości, po ukończeniu 5 kl. zdał egzamin do Gimnazjum Koedukacyjnego w Węgrowie i ukończył 4 kl. Następnie został przyjęty do Seminarium Duchownego w Janowie Podlaskim. 1 sierpnia 1932 r. został mianowany wikariuszem parafii Paprotna, 1 grudnia 1932 r. przeniesiony do Sarnak, 25 lutego 1934 r. został wikariuszem w Kamionnie dekanatu węgrowskiego, 10 maja 1935 r. został przeniesiony do Wisznic. 7 października 1935 r. przeniesiony do Zbuczyna jako wikariusz. 1 sierpnia 1936 r. przeniesiony do Łukowa do parafii Przemienienia Pańskiego. 18 października 1937 r. przeniesiony do parafii św. Krzyża w Łukowie jako wikariusz, 26 sierpnia 1938 r. przeniesiony jako wikariusz do kościoła św. Anny w Białej Podlaskiej, 9 grudnia 1938 r. wikariuszem w Wojcieszkowie, 13 grudnia 1938 r. przeniesiony jako administrator parafii Witoroż. 14 grudnia 1941 r. znajdował się w Dachau. 30 września 1945 r. powrócił z Dachau (został aresztowany w Witorożu 2 kwietnia 1940 r.). 1 października 1945 r. został mianowany rektorem filii duszpasterskiej Gręzówka. Został również członkiem organizacji Związek Byłych Więźniów Politycznych. 8 października 1948 r. przeniesiony jako rektor filii Łysów Siedlecki. Zmarł 30 sierpnia 1989 r. w Gręzówce, został pochowany na cmentarzu w Gręzówce.

Administrator, Ks. Jan Kurowski proboszcz par. Korczówka 1940 – 1944 - Urodził się 26 maja 1904 roku w Paplinie, parafia Stara Wieś. Po ukończeniu w 1918 roku szkoły powszechnej został zapisany do II klasy Gimnazjum sokołowskiego i tam kształcił się do 1923 roku, gdy złożył dokumenty do Wyższego Seminarium Duchownego w Janowie Podlaskim. Po święceniach w 1930 roku został mianowany wikariuszem w parafii w Ruskowie, następnie pracował w parafiach: Sarnaki (1930), Świętego Zygmunta w Łosicach (1930-1932). W latach 1932-1941 był administratorem parafii Korczówka, gdzie wybudował świątynię oraz plebanię. Następnie pracował jako administrator w parafiach Ortel Królewski (1941-1948), Witoroż (1948-1960). W latach 1960-1961 był wikariuszem parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Białej Podlaskiej, następnie w latach 1961-1962 w parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Białej Podlaskiej. W roku 1963 został mianowany administratorem parafii Niemojki. Funkcję tę sprawował do roku 1968. W latach 1968-1972 pracował jako administrator parafii Jeziorzany. W roku 1972 mianowano go administratorem parafii Zarzecz koło Łukowa. 8 listopada 1974 mianowany został kanonikiem honorowym Kapituły Kolegiackiej Janowskiej. W 1982 roku przeszedł na emeryturę i zamieszkał w Białej Podlaskiej, gdzie zmarł 8 marca 1991 roku.

Ks. Tadeusz Pulikowski 1944 - urodzony 8 października 1899 r. w miasteczku Kock powiatu łukowskiego. Ojciec Ignacy, matka Maria. Uczęszczał do szkoły początkowej w miasteczku Kock. Po 1916 r. zdał do IV kl. powstałego gimnazjumw Łukowie. Po ukończeniu sześciu klas slużył w armii Wojsk Polskich, pod dowództwem gen. Józefa Hellera, w 45 pułku piechoty, dowódcą pułku był płk Bajer, po 5-miesięcznej służbie na froncie dostał zwolnienie jako uczeń. 8 grudnia 1920 r. wstąpił do Seminarium Duchownego w Janowie Podlaskim. 21 września 1927 r. został wikariuszem parafii Korytnica Węgrowska. 14 czerwca 1928 r. został przeniesiony jako wikariusz do parafii Trzebieszów. 21 maja 1928 r. przeniesiony jako wikariusz do Terespola i zostaje jednocześnie administratorem parafii Polska Wola, dekanat międzyrzecki. 8 kwietnia 1943 r. przeniesiony do parafii św. Mikołaja w Międzyrzecu Podlaskim na stanowisko wikariusza. 7 sierpnia 1944 r. przeniesiony do Witoroża na stanowisko administratora parafii. 1 września 1944 r. przeniesiony na stanowisko wikariusza parafii św. Mikołaja w Międzyrzecu Podlaskim. 4 sierpnia 1945 r. przeniesiony do parafii Wiśniew dekanat siedlecki. 16 stycznia 1953 r. zostaje mianowany kanonikiem honorowym przy kościele katedralnym Niepokalanego Poczęcia N.M.P. w Siedlcach. 5 października 1959 r. składa rezygnację ze stanowiska administratora parafii Wiśniew ze względu na stan zdrowia. 31 grudnia 1959 r. umiera.

Ks. Edmund Sadowski 1944 - 1945 - urodzony 16 października 1911 r. we wsi Sokóle gmina Żerocin powiat Radzyń w parafii Dołha z Aleksandra i Feliksy z Piotrowiczów. Uczęszczał do 4 kl. szkoły podstawowej w Sokólu, potem do szkoły powszechnej 7-klasowej w Białej Podlaskiej. Potem zdał egzamin do 4 kl. gimnazjum Biskupa Podlaskiego w Siedlcach. W 1933 r. otrzymał świadectwo dojrzałości. Po ukończeniu szkoły zapisał się w poczet alumnów Wyższego Seminarium Duchownego Benedykta XV w Janowie Podlaskim. 14 maja 1939 r. zostaje mianowany wikariuszem parafii Trzebieszów dekanatu łukowskiego. 12 kwietnia 1940 r. przeniesiony na wikariusza parafii Adamów. 22 listopada 1940 r. do parafii Janów. 1 marca 1941 r. został wikariuszem parafii Konstantynów. 15 marca 1943 r. przeniesiony na wikariusza do parafii św. Mikołaja w Międzyrzecu Podlaskim. 26 marca 1944 r. przeniesiony jako administrator do parafii Witoroż. 9 stycznia 1945 r. przeniesiony jako administrator do parafii Wyrozęby. 27 marca 1945 r. do aprafii Górki jako wikariusz. 1 września 1945 r. na stanowisko wikariusza parafii Jabłonna z siedzibą w Czekanowie. 30 sierpnia 1945 r. przeniesiony na administratora parafii Jeżyska dekanatu węgrowskiego. 15 września 1947 r. przeniesiony jako wikariusz w parafii pw. św. Krzyża w Łukowie. 28 września 1950 r. przeniesiony jako wikariusz do parafii Ostrów Lubelski. 10 sierpnia 1957 r. przeniesiony jako wikariusz do Jabłonnej Lackiej. 22 czerwca 1959 r. przeniesiony na administratora parafii Wyszków pow. liwski. 16 sierpnia 1970 r. przeniesiony jako administrator parafii Skczew pow. sokołowski. 22 grudnia 1985 r. zmarł.

Ks. Franciszek Polewko 1945 - 1957 - urodzony 20 września 1898 r. we wsi Pochronach. w 1917 r. zdał do 3kl. Gimnazjum w Grodnie, w tej szkole skończył również 4 klasę. w 1920 r. wstąpił do Seminarium Duchownego w Wilnie. 13 stycznia 1929 r. został mianowany wikariuszem parafii Okrzeja. 23 lipca 1929 r. przeniesiony jako wikariusz do parafii Sokołów. 2 lipca 1934 r. przeniesiony do parafii Hanna jako administrator. 8 lutego 1945 r. proboszcz parafii Witoroż. 28 maja 1958 r. przeniesiony do Łózek dekanatu łosickiego. 29 września 1958 r. do parafii Wohyń jako administrator. 30 listopada 1958 r. przeniesiony do Korczówki. 28 września 1960 r. do parafii Lubień. 20 kwietnia 1965 r. do parafii Dołha. 23 września 1967 r. do parafii Szkopy dekanatu sokołowskiego. 16 grudnia 1984 r. zmarł.

Administrator, Ks. Tadeusz Połoński 1957 - 1958 - proboszcz parafii Drelów. Był administratorem parafii Witoroż w latach 1957 - 1958.

Ks. Jan Milanowski 1958 - 1964 - urodzony 23 lutego 1925 r. w Milanowie z ojca Józefa i matki Katarzyny z Sieńków. Mając 6 lat zaczął uczęszczać do Publicznej Szkoły Powszechnej w Milanowie. Później uczył sięw Państwowym Gimnazjum Ogólnokształcącym w Łukowie, tam ukończył w 1939 r. jedną klasę i od 1 listopada do 23 uczęszczał do Prywatnego Gimnazjum w Radzyniu Podlaskim do kl. II, szkoła została zamknięta przez Niemców. Był biedny i w 1940 r. zaczął termin w rzemiośle szewskim. Terminował aż do 1943 r. i w tym roku założył własny zakład szewski. Pracował do stycznia 1944 r. Zaczął pracować na poczcie w Milanowie jako listonosz, pracował tam do 1 marca 1944 r., został zwolniony i dostał powołanie do Służby Budowlanej w Lublinie. Służbę odbywał przy ul. Wyścigowej w Lublinie. Po przebyciu 5 tyg. dostał przepustkę na miasto i nie powrócił więcej do obozu. Powrócił do Milanowa, gdzie pracował jako szewc do grudnia 1944 r. W styczniu 1945 r. zaczął uczęszczać do Gimnazjum dla dorosłych w Radzyniu Podlaskim. W roku 1945/46 zaczął uczęszczać do liceum przyspieszonego w Siedlcach. 13 lipca 1946 r. złożył maturę i wstąpił do Seminarium Duchownego. 12 czerwca 1952 r. został mianowany wikariuszem parafii Ulan dekanatu radzyńskiego. 10 stycznia 1953 r. przeniesiony na wikariusza parafii Włodawa. 21 czerwca 1954 r. do parafii Huszlew jako wikariusz. 11 lipca 1957 r. przeniesiony do parafii Łaskarzew jako wikariusz. 18 lipca 1957 r. przeniesiony do parafii Węgrów na administratora parafii. 30 sierpnia 1958 roku przeniesiony do parafii Witoroż jako proboszcz. 5 czerwca 1965 r. został rektorem filii duszpasterskiej Wielkie Ogrodniki. 13 września 1974 r. administrator parafii Jeziorzany dekanat rycki. 28 września 1986 r. przeniesiony na proboszcza parafii Górki dekanatu łosickiego. 31 listopada 1987 r. zostaje przeniesiony na emeryturę. 10 sierpnia 1990 r. zmarł.

Ks. Józef Huszaluk 1964 - 1975 - urodzony 08.04.1935r., wyświęcony w 1960r., kapelan Jego Świątobliwości, kanonik honorowy Kapituły Kolegiaty Janowskiej, mgr teologii, proboszcz parafii w Stoczku Łukowskim od 17.09.1986r. do 14.07.2004r. Obecnie – emeryt mieszkający w Stoczku Łukowskim. 1964 – 1975 - proboszcz w Witorożu. Parafia liczyła ok. 700 osób. Objął parafię 25 września 1964r. jako pierwszą samodzielną placówkę duszpasterską po wikariacie w Suchożebrach. Swoją postawą kapłańską, gorliwością i troską o dobro duchowe i materialne parafii zyskał uznanie parafian. Zajął się gorliwie nauczaniem religii. Lekcje prowadził w Sali katechetycznej urządzonej na plebanii. Do Danówki i Leszczanki dojeżdżał na lekcje religii. Dokończył budowę parkanu przy kościele rozpoczętą przez ks. Milanowskiego. Zbudował nową wieżyczkę na kościele, gdyż poprzednia została uszkodzona przez wichurę. Pod koniec czerwca 1966r. zakończono budowę cmentarza parafialnego i powiększono jego obszar. 12.09.1965r. zorganizował misje parafialne, które przeprowadzili o.o. Redemptoryści. Jesienią 1966r. pozłocono główny ołtarz, pomalowano prezbiterium. Przeprowadzono instalację elektryczną w całym kościele. Zostały zakupione kinkiety, kandelabry, żyrandol i wieczna lampka. Prąd doprowadzono także do budynków gospodarczych. W 1973 kupiono organy elektryczne. W 1969r. pomalowano wnętrze kościoła farbą olejną. Odmalowano także dzwonnicę i pokryto blachą. Proboszcz zajął się także kapitalnym remontem plebanii, gdzie założył także kanalizację oraz centralne ogrzewanie. W 1973 wykonano elektryczne ogrzewanie kościoła. W 1974r. wybudowano kaplicę na cmentarzu przykościelnym. Posługę duszpasterską w Parafii Witoroż sprawował do października 1975r.

Ks. Janusz Potapczuk 1975 - 1981 - urodził się dnia 11.08.1938 r. we Włodawie i tam został ochrzczony. Rodzicami jego byli Wacław i Maria z d. Domańska, małżonkowie Potapczuk. Ojciec był wieloletnim organistą w kilku parafiach diecezji, stąd jego syn dzieciństwo spędzał w różnych miejscach. Szkołę średnią rozpoczął w 1952 r. w Gimnazjum Biskupim w Siedlcach, a ukończył w 1959 r. egzaminem dojrzałości w LO im . B. Prusa w Siedlcach. Zaraz po maturze wstąpił do seminarium duchownego w Siedlcach. Po studiach filozoficzno-teologicznych otrzymał święcenia kapłańskie 12 czerwca 1965 r. z rąk bpa Ignacego Świrskiego w katedrze siedleckiej. Pełnił obowiązki wikariusza w parafiach: Serokomla od 02.08.1965; Przesmyki od 01.07.1967; Łomazy od 28.08.1968; Trzebieszów od 01.07.1969; Zbuczyn od 01.07.1971; Stoczek Łukowski od 01.07.1972; Krzesk od 31.08.1974; Proboszczem w parafii Witoroż mianowany został dnia 30.10.1975 r. Następnie od 03.07.1981 ponownie został wikariuszem, w parafii Kosów Lacki. Na kolejne probostwa otrzymywał nominacje: Kłoczew od 22.09.1983; Jedlanka od 28.08.1995 Próchenki od 30.08.1999. Z parafii Próchenki, na własną prośbę, ze względu na stan zdrowia przeszedł na emeryturę od dnia 30.08.1999 r. Zamieszkał w domu księży emerytów w Siedlcach. Zmarł w nocy z 11/12 lutego 2010 r. w szpitalu w Siedlcach. Uroczystości pogrzebowe odbyły się dnia 15 lutego w parafii Jedlanka i ciało zostało złożone na miejscowym cmentarzu. Ks. Potapczuk objął stanowisko proboszcza 4. 10. 1975r. Podkreślano podczas wizytacji biskupa w 1976r., że jest człowiekiem pracowitym, pogodnym, szczerze gościnnym, godnie kontynuującym działalność poprzednich duszpasterzy. Nie ma na stałe zatrudnionych pracowników przy parafii. W niedziele i święta gościnnie rolę organisty pełnił Stefan Kowalczuk. 1975r. – zakupiono 20 krzeseł do kościoła. Przebudowano stodołę na nowym miejscu. 1977r. – parafianie z Witoroża zmienili strop na kościele zakładając nowe deski. 1980r. – wykopano studnię na cmentarzu. 16.03.1980r. zakończyło się nawiedzenie rodzin przez obraz Matki Bożej Częstochowskiej, które rozpoczęło się 17.12. 1978r. W 1983r. w stanie surowym została postawiona sala katechetyczna wraz z garażem. Działało w parafii 6 Kółek Różańcowych Kobiet, 1 KR Mężczyzn i jedno KR Młodzieży Żeńskiej.

Ks. Kazimierz Nowak 1981 - 1985 - urodzony w 1946r., wyświęcony w 1973r., proboszcz w parafii Witoroż w latach 1981- 1985.

Ks. Zbigniew Maksymiuk 1985 - 1993 - urodzony 29.07.1943r., wyświęcony 17.06.1972r., obecnie emeryt mieszkający na terenie parafii Chrystusa Króla w Międzyrzecu podlaskim. 1985 – 1993 – proboszcz w Witorożu. Podczas wizytacji w 1988r. ks. bp pomocniczy Wacław Skomorucha oceniła pracę Proboszcza w ten sposób: „ bardzo gorliwie i skutecznie zabiega systematyczny wzrost życia religijnego swoich 670 parafian. Wszędzie widać wzorowy porządek… Solidnie pomalowana blacha na kościele i plebanii, kościół ładnie pomalowany…”

Ks. Tomasz Walczak 1993 - 1999 - urodzony 30.10.1958r., wyświęcony 07.06.1986r., obecnie rezydent mieszkający w Siedlcach w parafii św. Józefa. W Witorożu był w proboszczem w latach 1993 – 1999.

Ks. Romuald Pawluczuk 1999 - 2002 - urodzony 25.10.1957r. wyświęcony 08.06.1985r., obecnie proboszcz w Wilczyskach. W Witorożu był proboszczem w latach 1999 – 2002.

Ks. Stefan Kurianowicz 2002 - 2004 - urodzony 30.03.1959r., wyświęcony 08.06.1985r., obecnie proboszcz w Woli Osowińskiej. Proboszcz w Witorożu w latach 2002 – 2004.

Ks. Krzysztof Jaszczuk 2004 - 2014 - urodzony 03.01.1963r., wyświęcony 11.06.1988r., obecnie proboszcz w Parafii Św. Jakuba Apostoła w Przesmykach. Był proboszczem w parafii Witoroż w latach 2004 - 2014

Ks. Jerzy Olędzki 2014 - 2019 - urodzony 06.07.1968r., wyświęcony 08.06.1996r., obecnie proboszcz parafii Św. Jozafata w Gęsi. Proboszcz parafii Witoroż w latach 2014 - 2019

Ks. Krzysztof Chaciński, od 2019 - urodzony 15.03.1971r., wyświęcony 21.06.1997r. Obecny proboszcz parafii Witoroż od 2019r.