Odpust Parafialny 09.08.2020
9 sierpnia odbył się Odpust Parafialny. Sumie odpustowej przewodniczył i wygłosił kazanie ks. Jerzy Olędzki - Proboszcz par. Gęś a koncelebrował ks. Roman Siłuch - Proboszcz par. Rozwadówka. Po Mszy odbyła się Adoracja Najświętszego Sakramentu i procesja wokół kościoła.